W pełni sprawni obywatele

Fundacja Wałbrzych 2000 rozpoczęła obecnie realizacje projektu współfinansowanego ze środków Województwa dolnośląskiego, pt. ”W pełni sprawni obywatele” Projekt realizowany będzie do 31.12.2019 r., w dwóch edycjach, w ramach których wsparciem zostanie objętych 20 osób niepełnosprawnych w tym dotkniętych niepełnosprawnością intelektualna oraz 20 – stu opiekunów osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada dedykowane działania zarówno do niepełnosprawnych uczestników projektu jak i ich opiekunów. Niepełnosprawni uczestnicy będą objęci działaniami:


  • Warsztaty „Sam dbam o swoje sprawy” – dwie edycje -  w ramach których uczestnicy będą mogli dowiedzieć się i zapoznać z podstawowymi procedurami urzędowymi, niezbędnymi w życiu codziennym.
  • Zajęcia z doradca zawodowym pt: „Mogę pracować – dwie edycje-  uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego zarówno w ramach doradztwa indywidualnego jak i zajęć grupowych.
  • Warsztaty kompetencji cyfrowych – niepełnosprawni uczestnicy projektu będą mogli także podnieść swoje umiejętności z zakresu obsługi komputera dzięki zajęciom prowadzonym w dostosowanej do tego Sali przy użyciu specjalistycznego oprogramowania dedykowanego

Dla grupy 20 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych zaplanowaliśmy dwie formy wsparcia, również podzielonych na dwie edycje:

  • warsztaty tematyczne z zakresu szeroko rozumianych uprawnień i udogodnień prawno-proceduralnych dla osób z niepełnosprawnościami.  
  • indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem/terapeutą – zadanie dedykowane dla rodziców/opiekunów os. niepełnosprawnych, mające na celu polepszenie ich funkcjonowania w aspekcie psychologicznym.

Ponadto rodzice/opiekunowie będą towarzyszyli swoim podopiecznym w trakcie wizyty studyjnej w urzędzie.

 

call
Fundacja Wałbrzych 2000 - szkolenia, warsztaty, pożyczki na rozpoczecie działalnosci, frp, kurs obsługi komputera wałbrzych I i II stopnia, dla zaawansowanych, kursy komputerowe dla seniorów, kurs projektowania stron internetowych, php, c++, kursy i szkolenia