Unsplashed background img 1

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera lokalny rozwój społeczno - ekonomiczny poprzez kreowanie nowych podmiotów gospodarczych i miejsc pracy, jak również postaw sprzyjających przedsiębiorczości. Fundusz angażuje się we wszelkie inicjatywy mające na celu rozbudowanie potencjału gospodarczego oraz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Działalność Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, który zarządzany jest przez Fundację Wałbrzych 2000 jest realizacją postanowień umowy zawartej z MP:PS z dnia 24.04.1996 r.

Ze środków Funduszu udzielane są pożyczki na funkcjonowanie i rozwój działalności gospodarczej dla małych przedsiębiorców oraz osobom bezrobotnym, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, przy czym nie mogą dotyczyć finansowania zakupów o charakterze konsumpcyjnym.

Aktualne stopy procentowe pożyczek ze środków FRP obowiązujace od 08.07.2022 r.:

  • 8.59% dla pożyczek na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej
  • 7,28% dla pożyczek udzielonych osobom bezrobotnym do 25 roku życia lub absolwentom, którzy nie ukończyli 27 roku życia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Pożyczka oprocentowana jest poniżej stawek komercyjnych i posiada uproszczoną procedurę dostępu. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 5 lat z możliwością 6 miesięcznego okresu karencji, przy czym w okresie karencji odsetki od pożyczki są spłacane na bieżąco.

Pożyczkę z Funduszu otrzymują bezrobotni, którzy nie maja szans na uzyskanie kredytu z banku komercyjnego i nie posiadają zasobów na sfinalizowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Działalność pożyczkowa Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości realizowana jest
w oparciu o środki finansowe pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Banku Światowego (program TOR#10).Dokumenty do pobrania:

call
Fundacja Wałbrzych 2000 - szkolenia, warsztaty, pożyczki na rozpoczecie działalnosci, frp, kurs obsługi komputera wałbrzych I i II stopnia, dla zaawansowanych, kursy komputerowe dla seniorów, kurs projektowania stron internetowych, php, c++, kursy i szkolenia