WAŁBRZYSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

ZADANIE

Fundacja Wałbrzych 2000 rozpoczyna w lipcu kolejną edycję projektu Wałbrzyskie Centrum Aktywności Obywatelskiej współfinasowanego ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednim roku do udziału w zaplanowanych działaniach zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska w wieku od 18 lat, w szczególności zaś osoby niepełnosprawne, w tym niepełnosprawne intelektualnie.

W obecnej edycji planujemy zorganizować następujące działania:

1. Trzy odsłony 20-godzinnych warsztatów komputerowych. W każdej edycji będzie mogło wziąć udział 6 osób w różnym wieku, z uwagi na konieczność zastosowania środków ostrożności w związku z wirusem COVID-19. Warsztaty oprócz waloru edukacyjnego będą stanowiły element integracji międzypokoleniowej. Zapisz się

2. Mając na uwadze duże zainteresowanie jakim w poprzednim roku cieszyły się dyżury prawnika/doradcy obywatelskiego, także w obecnej edycji planujemy tego typu wsparcie. Obecnie formuła będzie jednak nieco inna, ekspert będzie dyżurował nie tylko w siedzibie fundacji, ale będzie można się z  nim umówić w swoim miejscu zamieszkania lub w innej wybranej lokalizacji. W okresie od lipca do grudnia 2020 prawnik/doradca będzie udzielał wsparcia osobom zgłaszającym się nie tylko poprzez udzielenie krótkiej informacji prawnej, ale także przez sporządzenie odpowiedniego pisma, pozwu, opinii itp. W związku z tym dopuszczamy możliwość, że jedna osoba będzie korzystała wielokrotnie ze wsparcia eksperta, w zależności od skomplikowania sprawy. Zapisz się

3. Warsztaty wiedzy obywatelskiej. Zajęcia dla osób w różnym wieku, zwłaszcza seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Planujemy zorganizować do grudnia 2020 r. dwie edycje 20-godzinnych warsztatów. Z uwagi na konieczność zachowania środków ostrożności z powodu wirusa COVID-19, w każdym warsztacie będzie mogło wziąć udział 6 osób. Tematyka warsztatów będzie skoncentrowana na szeroko pojętej wiedzy obywatelskiej, a więc w zakresie przysługujących praw i uprawnień, działania instytucji w najbliższym otoczeniu, sposobu załatwiania spraw urzędowych. Poruszane będą także zagadnienia z szeroko pojętego prawa cywilnego, rodzinnego, ale też finansowego i administracyjnego. Zajęcia będą dostosowane do możliwości poznawczych uczestników. Zapisz się

4. Międzypokoleniowe warsztaty integracyjne. Mając na uwadze chęć wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego również w zakresie integracji pomiędzy seniorami a osobami młodymi planujemy organizację dwóch warsztatów o charakterze integracji międzypokoleniowej. W każdym z warsztatów, tak jak poprzednio, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 6 osób. W ramach warsztatów proponujemy, aby ich program był zaproponowany przez samych uczestników na początku realizacji. Potrzebny będzie swoisty scenariusz, który będzie odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań grupy. Zapisz się

Wszystkie powyższe działania składać się będą na Wałbrzyskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, zatem wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w Projekcie. Aktualne dokumenty rekrutacyjne można otrzymać w siedzibie Fundacji, poprzez stronę internetową, a wkrótce także poprzez FB. 

call
Fundacja Wałbrzych 2000 - szkolenia, warsztaty, pożyczki na rozpoczecie działalnosci, frp, kurs obsługi komputera wałbrzych I i II stopnia, dla zaawansowanych, kursy komputerowe dla seniorów, kurs projektowania stron internetowych, php, c++, kursy i szkolenia