WAŁBRZYSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

Warsztaty komputerowe rozwijające kompetencje cyfrowe

W warsztatach komputerowych uczestniczyli głównie seniorzy i osoby z niepełnosprawnością intelektualną, dla których istotne było zdobycie umiejętności korzystania z komputera i smartfonu w zakresie obsługi poczty elektronicznej, systemów bankowych, profilu zaufanego czy strony pacjent.gov.pl oraz poszukiwania informacji w sieci i robienia zakupów przez internet. Uczestnicy zdobyli także informacje w jaki sposób bezpiecznie korzystać z internetu, by nie zostać narażonym na kradzież tożsamości czy pieniędzy.

I edycja 19-23 października

II edycja 2-6 listopada

III edycja 2-16 grudnia

Warsztaty wiedzy obywatelskiej

W ramach zajęć uczestnicy uczyli się w jaki sposób załatwiać proste sprawy urzędowe, dowiedzieli się jakie instytucje mogą być im pomocne, zapoznali się z możliwościami jakie daje współczesny rynek, poznali swoje prawa i uprawnieniach w różnych aspektach życia, związanych z zawieranymi umowami, w tym umowami o pracę, bankowymi, kupna sprzedaży, procedurami urzędowymi, postępowaniem administracyjnym, prawem wyborczym itp.

Do udziału w warsztatach zgłosiły się seniorki i osoby z niepełnosprawnościami, dla których ta tematyka warsztatów była interesująca ze względu na potrzebę większej samodzielności w życiu społecznym i obywatelskim.

I edycja 28-31 października

II edycja 2-5 listopada

Warsztaty międzypokoleniowe

W warsztatach międzypokoleniowych uczestniczyły osoby z niepełnosprawnościami razem z opiekującymi się nimi wolontariuszami. Zgodnie ze zgłoszonymi przez uczestników propozycjami były to zajęcia z pogranicza florystyki i ogrodnictwa, podczas których doświadczeni działkowcy dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami. Ze względu na fakt, że były to zajęcia praktyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

I edycja 27-28 października

II edycja 9-10 listopada

call
Fundacja Wałbrzych 2000 - szkolenia, warsztaty, pożyczki na rozpoczecie działalnosci, frp, kurs obsługi komputera wałbrzych I i II stopnia, dla zaawansowanych, kursy komputerowe dla seniorów, kurs projektowania stron internetowych, php, c++, kursy i szkolenia