#Rozmawiamy

Do końca roku 2023 Fundacja Wałbrzych 2000 zaprasza do udziału w zadaniu #Rozmawiamy, którego celem jest rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną oraz usprawnienie i wsparcie funkcjonowania osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Zadanie #Rozmawiamy jest realizowane na terenie 3 powiatów: wałbrzyskiego grodzkiego i ziemskiego oraz powiatu świdnickiego, ale wsparcie jest dostępne również dla mieszkańców pozostałych powiatów subregionu wałbrzyskiego – kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego – wystarczy się zgłosić: biuro@walbrzych2000.pl lub tel. 74 843 45 62.


Zapraszamy osoby ze specjalnymi potrzebami – osoby wskazane w art.1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami) i ich najbliższe otoczenie (rodzina, opiekunowie).

Nasi specjaliści prowadzą zajęcia grupowe i indywidualne, takie jak: terapia behawioralna, dr Neuronowski – zajęcia komputerowe usprawniające komunikację, terapia psychologiczna.

Zadanie publiczne #Rozmawiamy jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

call
Fundacja Wałbrzych 2000 - szkolenia, warsztaty, pożyczki na rozpoczecie działalnosci, frp, kurs obsługi komputera wałbrzych I i II stopnia, dla zaawansowanych, kursy komputerowe dla seniorów, kurs projektowania stron internetowych, php, c++, kursy i szkolenia