SAMODZIELNI NIESAMODZIELNI

  

  ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA  Z NASZYCH USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH 

 W RAMACH UTWORZONEGO KLUBU SENIORA


Aktualna informacja dotycząca liczby miejsc świadczenia  usług asystenckich i opiekuńczych oferowanych przez Fundację Wałbrzych 2000 po zakończeniu projektu pn. Samodzielni niesamodzielni w okresie trwałości to: 24 miejsca.

Informacja o ilości miejsc będzie na bieżąco aktualizowana. 

Jesteśmy gotowi do świadczenia usług oraz utrzymania rezultatów i produktów, które zostały i zostaną wytworzone.

 

 

SAMODZIELNI NIESAMODZIELNI – KLUB SENIORA

Projekt „Samodzielni Niesamodzielni” jest realizowany przez Fundację Wałbrzych 2000 (Lider Projektu) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców/nek miasta Wałbrzych, powiatu wałbrzyskiego i powiatu świdnickiego przez udzielenie wsparcia 24 osobom (17 kobiet i 7 mężczyzn) zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym utworzenie Klubu Seniora świadczącego dzienną opiekę nad 24 osobami niesamodzielnymi. Niewielkim wsparciem towarzyszącym w zakresie systemów teleopieki i zajęć w Klubie Seniora objętych zostanie również 24 opiekunów osób niesamodzielnych.

UCZESTNICY PROJEKTU

Do udziału w projekcie zapraszamy 24 osoby (17 kobiet i 7 mężczyzn) w wieku emerytalnym tj. Seniorów kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat, mieszkańców miasta Wałbrzych, powiatu wałbrzyskiego i powiatu świdnickiego, znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami, niesamodzielne, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoby bierne zawodowo.

CO MOŻNA ZYSKAĆ UCZESTNICZĄC W PROJEKCIE

W ramach projektu „Samodzielni Niesamodzielni” każdy uczestnik zostanie klubowiczem nowo utworzonego Klubu Seniora, który znajduje się w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 55. Przeprowadzona adaptacja budynku umożliwia udostępnienie nieruchomości dla osób z niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawnością ruchową.

W Klubie Seniora znajduje się:

 • Sala do rehabilitacji i ćwiczeń wyposażona w nowo zakupiony sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny, który można również wypożyczać do ćwiczeń w domu.
 • Pracownia komputerowa, wyposażona w przenośne komputery wraz z oprogramowaniem, rzutnik oraz urządzenie wielofunkcyjne.
 • Sala klubowa z biblioteczką
 • W pełni wyposażona kuchnia
 • Zaplecze higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Oprócz tego w 2021 roku zostaną zakończone prace zagospodarowujące przyległy do budynku teren na ogród terapeutyczny, w którym Seniorzy i ich opiekunowie, będą mogli odpoczywać na świeżym powietrzu oraz uczestniczyć w rozgrywkach w pentaque.

Oferta Klubu seniora

Program i harmonogram zajęć będzie tworzony przez uczestników projektu, ale na pewno będzie można bezpłatnie skorzystać z:

 • nauki obsługi komputera, internetu i smartfona
 • zajęć rehabilitacyjno-sportowych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników
 • biletów do aqua parku
 • warsztatów rękodzieła artystycznego
 • zajęć ogrodniczych i florystycznych
 • biletów do kina i teatru
 • spotkań ze zwierzętami towarzyszącymi ze schronisk dla bezdomnych zwierząt
 • porad prawnych, psychologicznych czy rodzinnych.

Dodatkowo Klub seniora zapewnia:

 • Usługi asystenckie i opiekuńcze
 • Transport na zajęcia i odwiezienie do domu
 • Kawę, herbatę, ciepłe i zimne napoje, drobne przekąski, a dla uczestników spędzających w Klubie nie mniej niż 4,5 godziny (6 godzin lekcyjnych) – także obiad.
 • Ze względu na fakt, iż Klub Seniora nie zapewnia usług opiekuńczych 24h/dobę uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci dopasowanych do ich potrzeb systemów teleopieki.

Nowo otwarty Klub Seniora jest to przestrzeń dla osób starszych, gdzie mogą się spotkać, wspólnie spędzić czas, a nawet nabyć nowych umiejętności. Nieocenione profity bycia klubowiczem to nowe znajomości, lepsze samopoczucie i brak nudy.

call
Fundacja Wałbrzych 2000 - szkolenia, warsztaty, pożyczki na rozpoczecie działalnosci, frp, kurs obsługi komputera wałbrzych I i II stopnia, dla zaawansowanych, kursy komputerowe dla seniorów, kurs projektowania stron internetowych, php, c++, kursy i szkolenia