SAMODZIELNI NIESAMODZIELNI

REKRUTACJA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych korzystaniem z bezpłatnych usług Klubu seniora.

Pierwszeństwo udziału mają:

  1. Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie);
  2. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
  3. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz os z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych);
  4. Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-20.

 

ZAPRASZAMY osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Samodzielni Niesamodzielni", a także ich opiekunów do biura projektu:

 

Fundacja Wałbrzych 2000 ul. Wrocławska 53, 58-309 Wałbrzych

udzielimy szczegółowych informacji i pomożemy wypełnić dokumenty.

Zgłoszenia przyjmowane są też telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

tel. 74 843 45 62, 662 225 779
e-mail: agnieszka-chlipala@walbrzych2000.pl

call
Fundacja Wałbrzych 2000 - szkolenia, warsztaty, pożyczki na rozpoczecie działalnosci, frp, kurs obsługi komputera wałbrzych I i II stopnia, dla zaawansowanych, kursy komputerowe dla seniorów, kurs projektowania stron internetowych, php, c++, kursy i szkolenia