Aktualności

#Sudecka Turystyka Społeczna
Dodano 2024-06-21

#STS – Sudecka Turystyka Społeczna to zadanie publiczne dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Celem turystyki społecznej jest zapewnienie możliwości podróżowania i uprawiania turystyki jak największej liczbie osób, a w szczególności osobom należącym do najmniej uprzywilejowanych grup. Dlatego do udziału w projekcie #STS zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, seniorki i seniorów.
Od 1 czerwca do 31 października 2024 r. proponujemy udział w 5 dwudniowych wycieczkach (1 nocleg) po górach i wzgórzach Dolnego Śląska. Dzięki wsparciu PFRON wycieczki są bezpłatne: zapewniamy nocleg w pokoju 2-osobowym, wyżywienie, transport, przewodnika sudeckiego. Program wycieczek, który będzie obejmował nie tylko zdobywanie gór, ale także zwiedzanie ciekawych obiektów Dolnego Śląska, zostanie dostosowany do potrzeb i możliwości jej uczestników. O tym gdzie pojedziemy, jakie góry zdobędziemy i co zwiedzimy zadecydują sami uczestnicy, których zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów na wymarzone dolnośląskie wycieczki.
Podsumowaniem #STS będzie zaplanowana na XI-XII 2024 r. wystawa prac (fotografie, obrazy, rękodzieło itp.) uczestników, których poprosimy o przedstawienie w formie artystycznej swoich wrażeń, doznań i emocji wynikających z udziału w wycieczkach.
Kierowniczką projektu #STS jest Agnieszka Chlipała, agnieszka-chlipala@walbrzych2000.pl, tel. 74 843 45 62.
Na bieżąco o zadaniu #Sudecka Turystyka Społeczna informujemy na facebookowym profilu Fundacji Wałbrzych 2000.

more_horiz

#Samodzielni
Dodano 2024-04-12

Projekt #Samodzielni, który sfinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym ukierunkowaniem na ich samodecyzyjność i umożliwienie szeroko rozumianego rozwoju. Odbiorcami są pełnoletni i zdolni do czynności prawnych mieszkańcy województwa dolnośląskiego – osoby wskazane w art.1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
Fundacja Wałbrzych 2000 realizuje ten projekt w ramach pilotażu programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pn. Budżet Osobisty Osób Niepełnosprawnych.
Uczestnicy projektu – osoby z niepełnosprawnościami – będą miały do dyspozycji budżet w wysokości 10.000,00 zł i będą mogły go wykorzystać na wydatki takie jak:
-       asystencja osobista;
-       opieka/ przerwa wytchnieniowa;
-       kursy i szkolenia inne formy rozwoju edukacyjnego, zawodowego np. wsparcie w pracy, wsparcie trenera pracy, doradztwo zawodowe;
-       dostęp do aktywności społecznych i hobbystycznych, w tym m.in. rozwój poprzez uczestnictwo w turystyce wytchnieniowej, zajęciach sportowych, zajęciach kulturalnych/artystycznych itp.;
-       zakup, naprawa i ubezpieczenie sprzętu, transport, karta członkowska, bilety na wydarzenia;
-       pokrycie kosztów zakupu, szkolenia i utrzymania ( w tym leczenia) psa przewodnika;
-       rehabilitacja niemedyczna - w tym m.in, konsultacje;
-       uczestnictwo w grupowych i indywidualnych zajęciach, które: mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną;
-       uczestnictwo w grupowych i indywidualnych zajęciach, które: usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
-       wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne;
-       inne – indywidualnie, niezbędne i uzasadnione diagnozą.
Fundacja Wałbrzych 2000 zapewnia uczestnikom projektu wsparcie i doradztwo w zakresie efektywnego, zwiększającego samodzielność, wykorzystania budżetu.
 
Kierowniczką projektu jest Agnieszka Chlipała, agnieszka-chlipala@walbrzych2000.pl, tel. 74 843 45 62.
 
Na bieżąco o projekcie #Samodzielni informujemy na https://www.facebook.com/Wpelnisprawni4.0

more_horiz

#WAKS
Dodano 2024-04-12

#WAKS – Wałbrzyska Akademia Kompetencji Seniora to zadanie publiczne realizowane przez Fundację Wałbrzych 2000 od 1 lutego 31 grudnia 2024 r. #WAKS została sfinansowana ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.#WAKS zaprasza seniorów do siedziby Fundacji Wałbrzych 2000 i proponuje:-Wsparcie psychologiczne i środowiskowe seniorów, w tym wsparcie seniorów w sytuacjach kryzysowych, jako formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Spotkania z psychologiem grupowe i indywidualne.- Warsztaty kompetencji cyfrowych – zajęcia indywidualne lub w małych grupach – maksymalnie 8-osobowych, po to by zapewnić jak najlepsze warunki nauki i bezpośredni kontakt z osobą prowadzącą zajęcia. Tematyka zajęć dostosowana do potrzeb uczestników –skupiamy się na praktycznym wykorzystywaniu technologii cyfrowych w codziennym życiu seniora. Uczymy wykorzystania możliwości smartfonów, korzystania z bankowości internetowej, mObywatela, ePacjenta, załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem internetu (ePUAP), bezpiecznych zakupów w sklepach internetowych. Doradzamy przy zakupie sprzętu i oprogramowania odpowiedniego dla seniorów.- Zajęcia wzmacniające różne formy aktywności – joga, nordic walking, rehabilitacja ruchowa, międzypokoleniowe rozgrywki petanque. Zajęcia z jogi rozpoczynają się w każdą środę o godzinie 10.15, a prowadzi je Pani Ewa – trenerka-seniorka mającą doświadczenie w prowadzeniu jogi dla osób starszych i ze specjalnymi potrzebami.

more_horiz

RAZEM RAŹNIEJ - Dom Dziennego Pobytu
Dodano 2024-03-29

Razem raźniej
Projekt „Razem raźniej” (FEDS.09.01-IP.02-0050/23) o wartości 5.124.400,00 zł jest realizowany przez Fundację Wałbrzych 2000 w partnerstwie z Wałbrzyskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Dotacja do projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wynosi 4.099.518,30 zł.W ciągu 31 miesięcy realizacji projektu (1 III 2024 – 30 IX 2026): - Utworzony zostanie dzienny dom pomocy (DDP) – ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zapewniający całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej; - W budynku przy ulicy Wrocławskiej 55 (dawny dom kultury WAMAG-U) przeprowadzone zostaną prace adaptacyjno-remontowe dostosowujące obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnościami korzystającymi ze wsparcia w DDP; - Od 1 IV 2024 r. DDP zaprasza do korzystania ze swoich usług, oferując 30 uczestnikom i uczestniczkom codziennie w dni robocze w godzinach 7.30-16.30 wsparcie asystentów i opiekunów, zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne, śniadanie i obiad, teleopiekę. Koszt pobytu w DDP to 15 zł za 1 dzień; - 2 osoby uzyskają kwalifikacje w zakresie świadczenia usług w społeczności lokalnej w zakresie niezbędnym do świadczenia usług asystentów osób z niepełnosprawnościami/opiekunów osób potrzebujących wsparcia.

more_horiz

#MADS – Muzyka Aktualna Dolnego Śląska
Dodano 2023-08-31

#MADS – Muzyka Aktualna Dolnego Śląska – to tutuł zadania dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, a realizowanego przez Fundację Wałbrzych 2000.


#MADS jest częścią Święta Województwa Dolnośląskiego, które przypada na 16 października, ale ze względu na jubileusz 25-lecia obchodzić będziemy je przez cały październik 2023 r. W programie znajdziemy wiele wydarzeń turystycznych i kulturalnych, a jednym z nich będzie bezpłatny koncert wrocławskiego zespołu Mikromusic, 8 października w Qltur Kombinat w Pieńsku.


FB https://www.facebook.com/search/top?q=mads%20muzyka%20aktualna%20dolnego%20śląska

#Rozmawiamy
Dodano 2023-06-29

Do końca roku 2023 Fundacja Wałbrzych 2000 zaprasza do udziału w zadaniu #Rozmawiamy, którego celem jest rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną oraz usprawnienie i wsparcie funkcjonowania osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
Zadanie #Rozmawiamy jest realizowane na terenie 3 powiatów: wałbrzyskiego grodzkiego i ziemskiego oraz powiatu świdnickiego, ale wsparcie jest dostępne również dla mieszkańców pozostałych powiatów subregionu wałbrzyskiego – kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego – wystarczy się zgłosić: biuro@walbrzych2000.pl lub tel. 74 843 45 62.

more_horiz

W pełni sprawni obywatele
Dodano 2019-06-17

Fundacja Wałbrzych 2000 rozpoczęła obecnie realizacje projektu współfinansowanego ze środków Województwa dolnośląskiego, pt. ”W pełni sprawni obywatele” Projekt realizowany będzie do 31.12.2019 r., w dwóch edycjach, w ramach których wsparciem zostanie objętych 20 osób niepełnosprawnych w tym dotkniętych niepełnosprawnością intelektualna oraz 20 – stu opiekunów osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada dedykowane działania zarówno do niepełnosprawnych uczestników projektu jak i ich opiekunów. Niepełnosprawni uczestnicy będą objęci działaniami:

more_horiz

Rzemieślnik + Student = konkurs promujący dolnośląskie rzemiosło
Dodano 2019-06-14

Wakacje 2018 to czas dla kreatywnych studentów i uczniów na realizację swoich pasji, które zwykle podczas roku akademickiego schodzą na dalszy plan. Fundacja Wałbrzych 2000 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na wspólny projekt z dolnośląskimi rzemieślnikami. Do zdobycia nagrody, których łączna wartość wynosi 6.000 zł. Liczy się kreatywność i współpraca. Celem konkursu jest zaprezentowanie świeżego, nowoczesnego spojrzenia na zawody rzemieślnicze, które wydają się nieadekwatne do współczesnych czasów. Studenci i uczniowie bardzo często nie mają możliwości zrealizowania swoich pomysłów ze względu na brak wsparcia, doświadczenia i umiejętności. Współpraca z rzemieślnikami ma szansę przynieść obustronne korzyści i realizację innowacyjnych projektów, które wesprą dolnośląskie rzemiosło. Konkurs przewidziany jest na okres od 18 czerwca do 14 września 2018 roku i jest częścią kampanii na rzecz wsparcia i promocji dolnośląskiego rzemiosła - #RzemiosłoNoweRozdanie.
Inicjatorką projektu jest Iwona Krawczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. - Jako wieloletni nauczyciel cieszę się, że mogę wesprzeć młodych ludzi, w realizowaniu swoich pasji. Chciałabym poprzez projekt #RzemiosłoNoweRozdanie przedstawić zawody rzemieślnicze w innym świetle, zainteresować tematem osoby wchodzące na rynek pracy i poszukujące swojej drogi. Rzemiosło to szansa na kreatywny, ciekawy zawód i swobodę działania. Mam nadzieję, że realizowany przez Samorząd Województwa program wsparcia rzemiosła pozwoli na dalszy rozwój tego sektora – mówi Pani Marszałek.

more_horiz

Spotkanie informacyjne Wałbrzych
Dodano 2019-06-12

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 czerwca 2018 roku w Hotelu Ibis w Wałbrzychu.
W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych,a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

more_horiz

  FUNDACJA WAŁBRZYCH 2000

  school

  SZKOLENIA

  Organizujemy szkolenia i warsztaty (do uzupełnienia)

  open_in_new

  POŻYCZKI NA DZIAŁALNOŚĆ

  Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera lokalny rozwój społeczno - ekonomiczny poprzez kreowanie nowych podmiotów gospodarczych i miejsc pracy, jak również postaw sprzyjających przedsiębiorczości. Fundusz angażuje się we wszelkie inicjatywy mające na celu rozbudowanie potencjału gospodarczego oraz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

  widgets

  PROJEKTY UNIJNE

  projekty unijne (do uzupełnienia)

  Mapa

  call
  Fundacja Wałbrzych 2000 - szkolenia, warsztaty, pożyczki na rozpoczecie działalnosci, frp, kurs obsługi komputera wałbrzych I i II stopnia, dla zaawansowanych, kursy komputerowe dla seniorów, kurs projektowania stron internetowych, php, c++, kursy i szkolenia