Sterowanie:

W, strzałka do góry, kółko myszy: Do przodu
S, strzałka do dołu, kółko myszy: hamulec /wsteczny
A, strzałka w lewo, lewy klawisz myszy: do lewej
D, strzałka do prawej, prawy przycisk myszy: do prawej

Spacja, kółko myszy (przycisk 3), prawy kontrol: ognia

Q: Armata w lewo
E: Armata w prawo

 

 

Powodzenia!