Pomagają:

Loża Dolnośląska Business Centre Club

BCC jest organizacją przedsiębiorców istniejącą od 1991 r. BCC koncentruje się na działaniach lobbingowych, których celem jest rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie liczby miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom.

Siedziba:
ul. Metalowców 25, 54-156 Wrocław tel. 71 359-09-29, faks ton 22

www: http://lozadolnoslaskabcc.pl/

e-mail: loza.dolnoslaska@bcc.org.pl
Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki

To społeczne partnerstwo środowisk dolnośląskiej przedsiębiorczości oraz nauki. Partnerstwo ułatwiające współpracę i kreowanie możliwości sprzyjających powstawaniu i szybkiemu rozprzestrzenianiu się innowacji technicznych, organizacyjnych, społecznych.

Siedziba:
ul. Metalowców 25 54-156 Wrocław tel/faks: (71) 359 09 29

www: http://drpin.pl/

e-mail: biuro@drpin.pl
Fundacja Magnus

Powstała w 2005 r. w celu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniami z pracy oraz prowadzenia działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości.

Siedziba:
ul. Powstańców Śl. 20 II p. pok. 15 53-333 Wrocław Tel: 71 71 09 838 lub 501 699 137 tel. dodatkowy: 660 667 221 Faks: 71 78 78 677

www: http://www.magnus.org.pl/

e-mail: biuro@magnus.org.pl
Strona: 1

Ilość wyświetleń: 29533

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.

Czas generowania strony: 0.053s | 2010 © Fundacja Wałbrzych 2000 | Logowanie