Materiały

Powiatowy Urz?d Pracy w Dzier?oniowie

PUP_w_Dzierzoniowie_dla_pracodawcow.pdf 2038.9 KB
Zapraszamy do zapoznania si? z informacjami na temat ?rodków, jakie pracodawcom oferuj? powiatowe urz?dy pracy. Prezentacja zosta?a przygotowana przez Powiatowy Urz?d Pracy w Dzier?oniowie.
 

Pakiet Pomocy Antykryzysowej

POKL_Broszura_kampanii_POKL.pdf 859.2 KB
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.ppt 1489.5 KB
prezentacja UMWD - Klodzko 24 czerwca 2010.ppt 642.5 KB
UMWD- PREZENTACJA Pakietu Szybkiego Reagowania Wroclaw wrz 2010.ppt 1037 KB
Dobre Praktyki Fagor Mastercook 21.09.2010.pdf 4081.8 KB
Ilość wyświetleń: 10625

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.

Czas generowania strony: 0.13s | 2010 © Fundacja Wałbrzych 2000 | Logowanie