Konkurs

Dolno?l?ska recepta na spowolnienie gospodarcze - konkurs z nagrodami

regulamin_konkurs.pdf 94.8 KB
Fundacja Wa?brzych 2000, realizuj?ca projekt „Dolno?l?ska recepta na spowolnienie gospodarcze” w okresie od 2 do 22 sierpnia br. zaprasza do udzia?u w konkursie internetowym, którego tematem jest rz?dowy pakiet antykryzysowy i Program Operacyjny Kapita? Ludzki.
 

Nagrody do wygrania

W?ród osób, które udziel? prawid?owych odpowiedzi rozlosowane zostan? cenne nagrody: - 26-calowy telewizor LCD TOSHIBA 26AV703G, - aparat fotograficzny FujiFinePix fx72 XR w zestawie z torb? na aparat, - odtwarzacz DVD PHILIPS stacjonarny DVP3111/58.
 

Konkurs zako?czony

W internetowym konkursie Fundacji Wa?brzych 2000, zdobywcami nagród zosta?y: - Monika Paszek z Wa?brzycha, która otrzyma 26-calowy telewizor LCD, - Agnieszka Je?owska z Dzier?oniowa, która otrzyma aparat fotograficzny w zestawie z torb? na aparat, - Magdalena Nowicka z Bielawy, która otrzyma stacjonarny odtwarzacz DVD. Konkurs by? jednym z elementów projektu „Dolno?l?ska recepta na spowolnienie gospodarcze”, wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, realizowanego przez Fundacj? Wa?brzych 2000 na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Polega? na udzieleniu odpowiedzi a 5 pyta? dotycz?cych rz?dowego pakietu antykryzysowego i Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. W okresie od 2 do 22 sierpnia br. w konkursie internetowym wzi??o udzia? 116 osób, z czego 55 osób poprawnie odpowiedzia?o na wszystkie pytania. Spo?ród nich Komisja Konkursowa Fundacji Wa?brzych 2000 wylosowa?a trzech szcz??liwych zdobywców nagród. Uroczyste wr?czenie nagród odb?dzie si? w siedzibie Fundacji w pierwszej po?owie wrze?nia.

 

Konkurs zakończony

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.

Czas generowania strony: 0.014s | 2010 © Fundacja Wałbrzych 2000 | Logowanie