Formularz zgłoszeniowy

Zgłaszam swój udział w konferencji zorganizowanej w ramach Ogólnopolskiej kampani informacyjno-promocyjnej dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Imię:
Nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Stanowisko:
Adres siedziby firmy:
nazwa firmy:
ulica:
kod pocztowy:
miejscowość:
e-mail:

Chcę być informowany o nowościach za pomocą newslettera.
Wybieram termin i miejsce konferencji:

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.

Czas generowania strony: 0.015s | 2010 © Fundacja Wałbrzych 2000 | Logowanie