FAQ - Pytania i odpowiedzi

Czy każdy pracownik, który został zwolniony z pracy i znalazł sobie nową pracę w odległości powyżej 50 km od swojego miejsca zamieszkania może otrzymać dodatek relokacyjny?

Nie, dodatek relokacyjny może otrzymać jedynie ta osoba, która bierze udział w projekcie outplacmentowym.

Czy tylko pracodawcy mogą korzystać z bezpłatnych szkoleń (np. kursów języków obcych) organizowanych przez organizacje pracodawców?

To zależy od projektu, ale w większości przypadków w szkoleniach mogą uczestniczyć zarówno pracodawcy, jak i ich pracownicy. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych projektów można uzyskać na stronach internetowych różnych organizacji pracodawców.

Jakie instytucje mogą świadczyć usługi outplacementu?

 1. Powiatowe Urzędy Pracy
 2. Agencje zatrudnienia, czyli wszystkie instytucje świadczące usługi w zakresie:
   • pośrednictwa pracy na terenie RP
   • pośrednictwa pracy za granicą u pracodawców zagranicznych dla obywateli polskich,
   • doradztwa personalnego,
   • poradnictwa zawodowego,
   • pracy tymczasowej.
   Agencja musi być wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - lista jest dostępna na www.kraz.praca.gov.pl
 3. Instytucje szkoleniowe, wpisane do rejestrów instytucji szkoleniowych, prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy - lista dostępna na www.ris.praca.gov.pl
 4. Organizacje pozarządowe, takie jak np. fundacje i stowarzyszenia.

Od 3 lat prowadzę szkołę językową. Jestem zainteresowana zainwestowaniem w multimedia (tablice interaktywne, stanowiska komputerowe, telewizory itp.) Czy tego typu projekt ma szanse na dofinansowanie, a jeśli tak to z jakiego programu?

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) możliwe jest sfinansowanie takich zakupów w ramach cross-financingu. W praktyce oznacza to, że pisząc jakiś projekt szkoleniowy - w przypadku szkoły językowej to może być np.:

 1. kurs języka obcego dla pracowników zatrudnionych w jakiejś firmie (projekt - partnerstwo z przedsiębiorcą - konkursy PO KL 8.1.1 lub 8.1.2), albo
 2. kurs j. obcego dla osób bezrobotnych (projekt - samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową - konkursy PO KL 6.1 i 6.3) albo
 3. kurs j.obcego dla osób pracujących, które same chcą się douczać (projekt - samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową - konkursy PO KL na EURO 2012)

W ramach takich projektów można 10% wartości projektu przeznaczyć na zakupy sprzętowe i do budżetu planowanych zajęć wpisac również koszt sprzętu potrzebnego do ich realizacji (tablice, TV, komputery itd.)

Gdzie mogę się ubiegać o 40 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Informacje o firmach i organizacjach prowadzących rekrutację do projektów, w ramach których można uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej znajdują się na www.pokl.dwup.pl po kliknięciu na granatowy baner po prawej stronie "Załóż własną firmę".

Informacje o prowadzonym naborze do projektów powinny pojawić się w drugiej połowie 2010 r. również w mediach i na stronach internetowych firm i organizacji realizujących projekty w ramach działania 6.2 PO KL.

Prowadzę własną, niewielką firmę i poszukuję środków na inwestycje: zakup maszyn i urządzeń, komputerów itp. Czy mogę na takie inwestycje dostać pieniądze z Unii i jeśli tak, to gdzie ich szukać?

W zależności od czasu trwania firmy (ile lat jest na rynku) i jej wielkości (mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwo), branży, w której działa i rodzaju planowanych inwestycji można uzyskać dofinansowanie w różnej wysokości (zawsze wymagany jest wkład własny), ramach różnych konkursów, realizowanych np. przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą www.dip.dolnyslask.pl itd.

Żeby poznać szczegóły warto skorzystać z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, których lista znajduje się na: www.umwd.dolnyslask.pl/fundusze-europejskie/kontakt/ i/lub wypełnić formularz znajdujący się na www.umwd.dolnyslask.pl

Jestem pracownikiem niedużej firmy, która nie prowadzi własnych działań szkoleniowych. Mój pracodawca jest jednak zainteresowany tym, żeby pracownicy podnosili kwalifikacje, zwłaszcza na specjalistycznych kursach. Gdzie mogę znaleźć informacje o bezpłatnych szkoleniach?

Największa baza szkoleń wraz z wygodną wyszukiwarką (po lewej stronie) znajduje się na inwestycjawkadry.pl. Jest tam katalog szkoleń organizowanych na terenie całej Polski, terminy rekrutacji, można również znaleźć również informację o tym, czy szkolenie jest bezpłatne czy nie.
Ilość wyświetleń: 9560

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.

Czas generowania strony: 0.021s | 2010 © Fundacja Wałbrzych 2000 | Logowanie