Dobre praktyki

Szkolenia i kursy szansą na rozwój pracowników Ronal Polska Sp. z o.o.

Polskie oddziały międzynarodowej Grupy Ronal realizują projekt szkoleniowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2009 r., a zakończy się w lipcu 2011 r. Celem projektu jest:

  • wzrost liczby pracowników posługujących się swobodnie językiem angielskim lub niemieckim,
  • wzrost liczby pracowników posiadających uprawnienia do obsługi wózków podnośnikowych,
  • wzrost kompetencji zarządczych menedżerów liniowych.

Grupą docelową projekt są pracownicy zakładu W14 w Jelczu-Laskowicach.

W lektoratach językowych uczestniczą będą głównie pracownicy administracji oraz dozoru, którym znajomość języka obcego jest potrzebna w codziennej pracy. W ramach lektoratów dla każdego języka powstaną 2 grupy uczestników różniące się stopniem zaawansowania słuchaczy. Każda grupa będzie uczestniczyć w kursie przez 4 semestry. Jeden semestr to 60 godzin szkoleniowych. Kursy będą realizowane w nowoczesnej formule nauczania blended learning, tradycyjne zajęcia z lektorem zastaną uzupełnione zajęciami na interaktywnej platformie e-learningowej.

Kursy obsługi wózków podnośnikowych skierowane są do pracowników liniowych, którzy potrzebują lub mogą potrzebować w przyszłości uprawnień do obsługi takich urządzeń. W ramach kursów obsługi wózków widłowych przewidziane są cztery edycje, w każdej udział weźmie 20 kandydatów na operatorów wózków jezdnych i 15 kandydatów na operatorów wózków prowadzonych. Kwalifikacje do obsługi urządzeń uzyskać ma 140 pracowników.

Cykl 8 szkoleń z zakresu kompetencji zarządczych przeznaczony jest dla kadry zarządzającej pierwszego szczebla: brygadzistów, mistrzów zmianowych, kierowników zmian. Skorzysta z nich około 60 pracowników. Wezmą oni udział w jednodniowych warsztatach rozpoczynających cykl szkoleń, ośmiu dwudniowych szkoleniach z zakresu kompetencji zarządczych oraz jednodniowych warsztatach zamykających cykl szkoleń.

Koordynator projektu jest pan Jędrzej Krzystyniak tel. 71 3810683 e-mail: jedrzej.krzystyniak@ronal.pl

 

Studium przypadku FagorMastercook

Studium przypadku FM 11 06 2010.pdf 171.5 KB

Kryzys gospodarczy w Europie i w Polsce szczególnie dotknął branże motoryzacyjną i producentów sprzętu AGD. Pomimo trudności rynkowych, niektóre firmy produkcyjne na Dolnym Śląsku wykorzystały szansę i  pozyskały środki unijne na szkolenia swoich pracowników. Jedną z nich był wrocławski FagorMastercook.

 
Ilość wyświetleń: 13489

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.

Czas generowania strony: 0.091s | 2010 © Fundacja Wałbrzych 2000 | Logowanie