Dolnośląska recepta na spowolnienie gospodarcze

Projekt prowadzony przez Fundację Wałbrzych 2000 jest elementem ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej, a jego celem jest promocja Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) jako narzędzia pomagającego przedsiębiorcom w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spowolnienia gospodarczego.

Na tej stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje o narzędziach pozwalających przedsiębiorcom zapobiegać skutkom spowolnienia gospodarczego poprzez ochronę najcenniejszego zasobu firmy, jakim są jej pracownicy

Podpowiadamy również, kto może Państwu pomóc w skutecznym pozyskaniu środków EFS i POKL na działania ochronne i wspierające kapitał ludzki firmy, do kogo możecie się zwrócić, by zdobyć szczegółowe informacje

Pokazujemy też przedsiębiorców, którzy już skorzystali z pieniędzy unijnych na rozwój swoich pracowników i opowiadają o swoich doświadczeniach.

W ramach projektu zapraszamy Państwa do udziału w bezpośrednich spotkaniach przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i organizacji pozarządowych realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Do Państwa dyspozycji są nasi konsultanci, którzy służą swą wiedzą i doświadczeniem, odpowiadając na pytania zarówno pocztą elektroniczną, jak i podczas bezpośrednich spotkań.

W okresie wakacyjnym zaprosimy Państwa do wzięcia udziału w konkursie, w którym będzie można wygrać wiele cennych nagród.

Konkurs

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.

Czas generowania strony: 0.008s | 2010 © Fundacja Wałbrzych 2000 | Logowanie