Ta strona używa plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedź się więcej

Fundacja Wałbrzych 2000

logo

Fundacja "Wałbrzych 2000" powstała w maju 1995 r. z inicjatywy działaczy społeczno-gospodarczych regionu wałbrzyskiego.

Fundacja jest organizacją "non profit" a jej misją jest wspieranie procesu restrukturyzacji, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój przedsiębiorczości i kształtowanie form współdziałania podmiotów oraz instytucji na rzecz rozwoju regionu wałbrzyskiego.

Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Panią Annę Szerer w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu w dniu 29 maja 1995r. rep A nr 4033/1995 i jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod KRS 0000073497.

Działalność Fundacji oparta jest o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity, Dz. U. Nr 46 z 1991r. poz. 203) oraz postanowienia zawarte w Statucie Fundacji, którego tekst jednolity można pobrać z naszej strony.

Celem Fundacji jest:

 1. Wsparcie procesu restrukturyzacji gospodarczej regionu wałbrzyskiego;
 2. Wdrażanie umiejętności demokratycznego współdziałania w regionie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych bezrobociem i readaptacji zawodowej bezrobotnych oraz działań z zakresu oświaty zawodowej dla młodzieży
 2. Inicjowanie porozumień w zakresie osiągania celów - w układach grup parlamentarnych, samorządowych i społecznych.
 3. Kształtowanie umiejętności demokratycznego współdziałania, organizowanie szkoleń w zakresie technik demokratycznych, negocjacyjnych, wymiany doświadczeń i sztuki osiągania kompromisu na rzecz wspólnego celu.
 4. Rozwijanie działalności charytatywnej we wszystkich dziedzinach oraz działalności na rzecz rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych a w szczególności dzieci i młodzieży.
 5. Organizowanie i finansowanie działań na rzecz rozwoju kultury i turystyki, w tym organizowanie imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych.
 6. Wspomaganie i organizowanie przedsięwzięć społeczno - gospodarczych na rzecz kształtowania i ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem rekultywacji i zagospodarowania terenów pokopalnianych.
 7. Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych w regionie wałbrzyskim.
 8. Współprace z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w sferze restrukturyzacyjnej.
Dokumenty do pobrania:

Wszystkie załączone pliki
są w formacie pdf.
Do ich odczytu potrzebny
jest program:


Ilość wyświetleń: 10166
 • Zapraszamy na szkolenia
 • Kontakt

 • Fundacja Wałbrzych 2000
  ul Wrocławska 53
  58-309 Wałbrzych

  tel/fax: (74) 843-45-62
  tel/księgowość: (74) 843-45-62

  NIP: 886-10-10-599
  REGON: 890308310
  KRS: 0000073497

  nr konta bankowego:
  13 1020 5095 0000 5102 0187 9246
 • Formularz kontaktowy
 • Za pomocą formularza kontaktowego macie Państwo możliwość wysłania wiadomości do Fundacji Wałbrzych 2000 bezpośrednio z naszego serwisu www.

  przejdź do formularza...

 • Newsletter

 • Wpisz swój adres e-mail
  jeśli chcesz być informowany
  o nowościach

Czas generowania strony: 0.008s | © Fundacja Wałbrzych 2000 | Logowanie