PROJEKT: NOWY START

O Projekcie

Projekt „Nowy start” jest realizowany przez Fundację Wałbrzych 2000 (Lider Projektu) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2021.

CEL PROJEKTU

Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej i aktywna integracja 30 mieszkańców powiatów wałbrzyskiego grodzkiego i wałbrzyskiego ziemskiego (20 kobiet i 10 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym z powodu niepełnosprawności. Dzięki udziałowi w projekcie co najmniej 11 osób poprawi swoją sytuację społeczną, a co najmniej 4 osoby znajdą pracę.

UCZESTNICY PROJEKTU

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców powiatów wałbrzyskiego grodzkiego i ziemskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami, niepracujące.

REKRUTACJA

Chętni do udziału w projekcie mogą zgłaszać się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub osobiście w Biurze Projektu:
Fundacja Wałbrzych 2000

– ul. Wrocławska 53,
58-309 Wałbrzych,
tel. 74 843 45 62,
email: magda-zywar@walbrzych2000.pl

CO MOŻNA ZYSKAĆ UCZESTNICZĄC W PROJEKCIE

W ramach projektu dla każdego uczestnika zostanie przygotowany program reintegracji, który zawierać będzie opis jego problemów, zasobów, potencjału i potrzeb. Na tej podstawie odpowiednio do indywidualnych potrzeb uczestników opracowana zostanie ścieżka wsparcia. Następnie w ramach warsztatów uczestnicy będą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje społeczne – komunikacja interpersonalna, praca w zespole, przełamywanie własnych zahamowań wynikający z niskiej samooceny itp. Planowany jest również trening umiejętności w ramach weekendowego wyjazdu.

Aby zwiększyć szanse na zdobycie pracy uczestnicy projektu będą mogli ukończyć kursy zawodowe, i zdobyć doświadczenie zawodowe podczas stażu i praktyki.

Do dyspozycji uczestników projektu i osób z ich najbliższego otoczenia jest prawnik, doradcy i pośrednicy zawodowi. Pomogą w zawiłościach prawnych, opracować indywidualny plan działania, podpowiedzą z jakich szkoleń i praktyk warto skorzystać, by zwiększyć swoje szanse na pracę. Nauczą gdzie i jakiej pracy szukać, skontaktują z pracodawcami, którzy pracowników poszukują.

call
Fundacja Wałbrzych 2000 - szkolenia, warsztaty, pożyczki na rozpoczecie działalnosci, frp, kurs obsługi komputera wałbrzych I i II stopnia, dla zaawansowanych, kursy komputerowe dla seniorów, kurs projektowania stron internetowych, php, c++, kursy i szkolenia