WAŁBRZYSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

Zapraszamy do udziału w Projekcie

Fundacja Wałbrzych 2000 rozpoczyna w lipcu kolejną edycję projektu Wałbrzyskie Centrum Aktywności Obywateskiej współfinasowanego ze środków Samorządu Województwa Dolnosląskiego. 


 

Podobnie jak miało to miejsce w poprzednim roku do udziału w zaplanowanych działaniach zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska w wieku od 18 lat, w szczególności zaś osoby niepełnosprawne, w tym niepełnosprawne intelektualnie. 

W obecnej edycji planujemy zorganizować następujące działania:

1. Trzy odsłony  20- sto godzinnych warsztatów komputerowych. W każdej edycji będzie mogło wziąć udział 6 osób w różnym wieku, z uwagi na konieczność zastosowania środków ostrożności w związku z wirusem COVID-19. Warsztaty oprócz waloru edukacyjnego będą stanowiły element integracji międzypokoleniowej. 

2. Mając na uwadze duże zainteresowanie jakim w poprzednim roku cieszyły się dyżury prawnika/doradcy obywatelskiego, także w obecnej edycji planujemy tego typu wsparcie. Obecnie formuła będzie jednak nieco inna, ekspert będzie dyżurował nie tylko w siedzibie fundacji, ale będzie można się z  nim umówić w swoim miejscu zamieszkania lub w innej wybranej lokalizacji. W okresie od lipca do grudnia 2020 prawnik/doradca będzie udzielał wsparcia osobom zgłaszającym się nie tylko poprzez udzielenie krótkiej informacji prawnej ale także przez sporządzenie odpowiedniego pisma, pozwu, opinii itp. W związku z tym dopuszczamy możliwość, że jedna osoba będzie korzystała wielokrotnie ze wsparcia eksperta, w zależności od skomplikowania sprawy. 

3. Warsztaty wiedzy obywatelskiej - Zajęcia dla osób w różnym wieku, zwłaszcza seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Planujemy zorganizować do grudnia 2020r., dwie edycje 20 godzinnych warsztatów. Z uwagi na konieczność zachowania środków ostrożności z powodu wirusa COVID-19, w każdym warsztacie będzie mogło wziąć udział 6 osób. Tematyka warsztatów będzie skoncentrowana na szeroko pojętej wiedzy obywatelskiej, a wiec w zakresie przysługujących praw i uprawnień, działania instytucji w najbliższym otoczeniu, sposobu załatwiania spraw urzędowych. Poruszane będą także zagadnienia z szeroko pojętego prawa cywilnego, rodzinnego, ale też finansowego i administracyjnego. Zajęcia będą dostosowane do możliwości poznawczych uczestników. 

4.Międzypokoleniowe warsztaty integracyjne. - Mając na uwadze chęć wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego również w zakresie integracji pomiędzy seniorami a osobami młodymi planujemy organizację dwóch warsztatów o charakterze integracji międzypokoleniowej. W każdym z warsztatów, tak jak poprzednio, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 6 osób. W ramach  warsztatów proponujemy aby ich program był zaproponowany przez samych uczestników na początku realizacji. Potrzebny będzie swoisty scenariusz, który będzie odzwierciedleniem potrzeb i oczekiwań grupy. 

Wszystkie powyższe działania składać się będą na Wałbrzyskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, zatem wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w Projekcie. Aktualne dokumenty rekrutacyjne można otrzymać w siedzibie Fundacji, poprzez stronę internetową, a wkrótce także poprzez FB. 

 

Zapraszamy na bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie

W związku z realizowanym projektem pn: Wałbrzyskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad w zkresie obowiązującego prawa. Porad udzialał bedzie doświadczony doradca obywatelski/prawnik, w niżej podanych dniach i godzinach. W sytuacjach tego wymagajacych możliwa będzie wizyta doradcy w miejscu zamieszkania osoby zgłaszającej sie. 

Harmonogram:

- 21.08.2020 -16:00-18:00

- 28.08.2020 -16:00-18:00

- 01.09.2020 -12:00-15:00

- 29.09.2020 -12:00-15:00

- 06.10.2020 -12:00-15:00

- 20.10.2020 -12:00-15:00

- 03.11.2020 -12:00-15:00

- 24.11.2020 -12:00-15:00

-01.12.2020 - 12:00-15:00

-15.12.2020 - 12:00-15:00

Prosimy o wczesniejsze ustalenie terminu spotkania poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel: 74 843 45 62 lub: 662 225 779, lub drogą elektroniczną na adres: biuro@walbrzych2000.pl, lub przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej: www.walbrzych2000.pl

call
Fundacja Wałbrzych 2000 - szkolenia, warsztaty, pożyczki na rozpoczecie działalnosci, frp, kurs obsługi komputera wałbrzych I i II stopnia, dla zaawansowanych, kursy komputerowe dla seniorów, kurs projektowania stron internetowych, php, c++, kursy i szkolenia