OŚRODEK AKTYWNEJ INTEGRACJI

O PROJEKCIE

Projekt „Ośrodek Aktywnej Integracji” jest realizowany przez Fundację Wałbrzych 2000 (Lider Projektu) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej od 1 czerwca 2020r. do 31 maja 2023 w trzech edycjach.

 CEL PROJEKTU

Celem projektu jest poprawa w okresie 1.06.2020-31.05.2023 r. sytuacji społecznej i aktywna integracja 30 osób (20K i 10M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców/mieszkanek 2 powiatów wałbrzyskiego grodzkiego i ziemskiego, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia prowadzącego do aktywizacji społecznej i uzyskania efektywności społecznej min. 11 osób.

 

UCZESTNICY PROJEKTU

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców powiatów wałbrzyskiego grodzkiego i ziemskiego ( w tym osoby zamieszkujące w obszarach objetych programami rewitalizacji), znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami, (w tym z niepełnosprawnościami isprzężonymi)

REKRUTACJA

Chętni do udziału w projekcie mogą zgłaszać się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub osobiście w Biurze Projektu:
Fundacja Wałbrzych 2000

– ul. Wrocławska 53,
58-309 Wałbrzych,
tel. 74 843 45 62,
email:lukasz-zawojak@walbrzych2000.pl;  magda-zywar@walbrzych2000.pl

CO MOŻNA ZYSKAĆ UCZESTNICZĄC W PROJEKCIE

W ramach projektu dla każdego uczestnika zostanie przygotowany program reintegracji, który zawierać będzie opis jego problemów, zasobów, potencjału i potrzeb. Na tej podstawie odpowiednio do indywidualnych potrzeb uczestników opracowana zostanie ścieżka wsparcia. Następnie w ramach utworzonego Ośrodkach Aktywnej Integracji uczestnicy projektu otrzymaja wsparcie w postaci usług  aktywnej integracji  o charakterze:

- zdrowotnym - zajęcia rehabilitacyjne, ćwiczenia gimnastyczne 

- społecznyn- indywidualny life coaching, treningi motywacyjne  prowadzony przez Coacha

Ponadto w ramach funkcjonowania Ośrodka planujemy zorganizować:

- Kursy i szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych, prowadzone przez pedagoga/psychologa, terapeutę/trenera.

- wyjazdowy trening umiejętności społecznych dla uczestników i opiekunów 

-poradnictwo specjalistyczne - prawnego, rodzinnego, psychologicznego itp. ( w zalezności od potrzeb). 

Do dyspozycji uczestników projektu i osób z ich najbliższego otoczenia jest prawnik, doradcy, eksperci z różnych dziedzin. Pomogą w zawiłościach prawnych, opracować indywidualny plan działania, podpowiedzą z jakich szkoleń i praktyk warto skorzystać, pomogą w problemach zdrowotnych. 

ZAPRASZAMY 

 

 

call
Fundacja Wałbrzych 2000 - szkolenia, warsztaty, pożyczki na rozpoczecie działalnosci, frp, kurs obsługi komputera wałbrzych I i II stopnia, dla zaawansowanych, kursy komputerowe dla seniorów, kurs projektowania stron internetowych, php, c++, kursy i szkolenia