Wałbrzyskie Centrum Aktywności Obywatelskiej

Fundacja Wałbrzych 2000 realizowała w okresie 1.05.2019r. - 31.12.2019r. projekt współfinansowany ze środków Województwa dolnośląskiego, pt. ”Wałbrzyskie Centrum Aktywności Obywatelskiej". W ramach projektu zrealizowano szereg działań wspierajacych osoby w różnym wieku w tym seniorów oraz osoby niepełnosprawne.


Zorganizowaliśmy takie działania jak:

- Warztaty obywatelskie - w ramach których uczestnicy nabyli wiedzę w jaki sposób załatwiać proste sprawy urzędowe, jakie instytucje mogą być im pomocne, zapoznali  się z możliwościami jakie daje współczesny rynek, dowiedzieli  się o swoich prawach i uprawnieniach w różnych aspektach życia, związanych z zawieranymi umowami w tym umowami o pracę, bankowymi, kupna-sprzedaży, procedurami urzędowymi, postępowaniem administracyjnym, prawem wyborczym itp

- Warsztaty komputerowe gdzie uczestnicy mogli nauczyc się pracy z komputerem lub rozszerzyć swoją więdzę w tym zakresie. 

- warsztaty - konsultacje, których tematy dotyczyły aktywności obywatelskiej. Zajęcia te były połączeniem warsztatów uczących praktycznych umiejętności, np. przygotowywania ofert przez NGO, z konsultacjami rozwiązania konkretnych problemów uczestników. Zajęcia w swej istocie przerodziły się w panel dyskusyjny, forum wymiany doświadczeń uczestników i prowadzących dyskusję.

-dyżur eksperta - Co tydzień przez 2 godziny od czerwca do grudnia 2019 r. w siedzibie Fundacji w ramach CAO dyżurował ekspert, z którego pomocy mogli skorzystać indywidualnie mieszkańcy Dolnego Śląska. Z uwagi na specyfikę projektu dyżur pełnił prawnik, pracownik Fundacji 2000, z wieloletnim doświadczeniem w poradnictwie prawnym oraz obywatelskim, który udzielał informacji oraz porady prawnej w dziedzinie prawa cywilnego, administracyjnego, zabezpieczenia społecznego oraz pomocy socjalnej zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

To jednak nie wszystko!

W ramach działań promocyjnych w lokalnych mediach publikowaliśmy szereg artykułów, które poruszały ważne aspekty z dziedziny szeroko rozumianego prawa. Mamy nadzieję, że zawarte tam tresci pomogły wielu osobom w lepszym rozwiązywaniu swoich codziennych problemów. W zwiąku z tym w zakładce Aktualności co tydzień będziemy publikowali teksty o których mowa wyżej. Zapraszamy do lektury.

call
Fundacja Wałbrzych 2000 - szkolenia, warsztaty, pożyczki na rozpoczecie działalnosci, frp, kurs obsługi komputera wałbrzych I i II stopnia, dla zaawansowanych, kursy komputerowe dla seniorów, kurs projektowania stron internetowych, php, c++, kursy i szkolenia