#Samodzielni

 Zapraszamy projekt #Samodzielni


 

Projekt #Samodzielni, który sfinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym ukierunkowaniem na ich samodecyzyjność i umożliwienie szeroko rozumianego rozwoju. Odbiorcami są pełnoletni i zdolni do czynności prawnych mieszkańcy województwa dolnośląskiego – osoby wskazane w art.1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Fundacja Wałbrzych 2000 realizuje ten projekt w ramach pilotażu programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pn. Budżet Osobisty Osób Niepełnosprawnych.

Uczestnicy projektu – osoby z niepełnosprawnościami – będą miały do dyspozycji budżet w wysokości 10.000,00 zł i będą mogły go wykorzystać na wydatki takie jak:

-       asystencja osobista;

-       opieka/ przerwa wytchnieniowa;

-       kursy i szkolenia inne formy rozwoju edukacyjnego, zawodowego np. wsparcie w pracy, wsparcie trenera pracy, doradztwo zawodowe;

-       dostęp do aktywności społecznych i hobbystycznych, w tym m.in. rozwój poprzez uczestnictwo w turystyce wytchnieniowej, zajęciach sportowych, zajęciach kulturalnych/artystycznych itp.;

-       zakup, naprawa i ubezpieczenie sprzętu, transport, karta członkowska, bilety na wydarzenia;

-       pokrycie kosztów zakupu, szkolenia i utrzymania ( w tym leczenia) psa przewodnika;

-       rehabilitacja niemedyczna - w tym m.in, konsultacje;

-       uczestnictwo w grupowych i indywidualnych zajęciach, które: mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną;

-       uczestnictwo w grupowych i indywidualnych zajęciach, które: usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;

-       wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, prawne;

-       inne – indywidualnie, niezbędne i uzasadnione diagnozą.

Fundacja Wałbrzych 2000 zapewnia uczestnikom projektu wsparcie i doradztwo w zakresie efektywnego, zwiększającego samodzielność, wykorzystania budżetu.

 

Kierowniczką projektu jest Agnieszka Chlipała, agnieszka-chlipala@walbrzych2000.pl, tel. 74 843 45 62.

 

Na bieżąco o projekcie #Samodzielni informujemy na https://www.facebook.com/Wpelnisprawni4.0

call
Fundacja Wałbrzych 2000 - szkolenia, warsztaty, pożyczki na rozpoczecie działalnosci, frp, kurs obsługi komputera wałbrzych I i II stopnia, dla zaawansowanych, kursy komputerowe dla seniorów, kurs projektowania stron internetowych, php, c++, kursy i szkolenia