#WAKS

#WAKS – Wałbrzyska Akademia Kompetencji Seniora to zadanie publiczne realizowane przez Fundację Wałbrzych 2000 od 1 lutego 31 grudnia 2024 r. #WAKS została sfinansowana ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

#WAKS zaprasza seniorów do siedziby Fundacji Wałbrzych 2000 i proponuje:

  • Wsparcie psychologiczne i środowiskowe seniorów, w tym wsparcie seniorów w sytuacjach kryzysowych, jako formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Spotkania z psychologiem grupowe i indywidualne.
  • Warsztaty kompetencji cyfrowych – zajęcia indywidualne lub w małych grupach – maksymalnie 8-osobowych, po to by zapewnić jak najlepsze warunki nauki i bezpośredni kontakt z osobą prowadzącą zajęcia. Tematyka zajęć dostosowana do potrzeb uczestników –skupiamy się na praktycznym wykorzystywaniu technologii cyfrowych w codziennym życiu seniora. Uczymy wykorzystania możliwości smartfonów, korzystania z bankowości internetowej, mObywatela, ePacjenta, załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem internetu (ePUAP), bezpiecznych zakupów w sklepach internetowych. Doradzamy przy zakupie sprzętu i oprogramowania odpowiedniego dla seniorów.
  • Zajęcia wzmacniające różne formy aktywności – joga, nordic walking, rehabilitacja ruchowa, międzypokoleniowe rozgrywki petanque. Zajęcia z jogi rozpoczynają się w każdą środę o godzinie 10.15, a prowadzi je Pani Ewa – trenerka-seniorka mającą doświadczenie w prowadzeniu jogi dla osób starszych i ze specjalnymi potrzebami.
  • Warsztaty zdrowego stylu życia – tematyczne spotkania z dietetykiem, kucharzem, ratownikiem medycznym, lekarzem, pielęgniarką.

Zajęcia #WAKS odbywają się w siedzibie Klubu seniora, ogrodzie terapeutycznym, w salach szkoleniowych Fundacji Wałbrzych 2000.

Harmonogram zajęć w danym miesiącu dostępny jest w siedzibie Fundacji oraz na naszym profilu na FB. Można zapisać się na wszystkie zajęcia lub korzystać z wybranych, które Państwa interesują.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Magda Zywar magda-zywar@walbrzych2000.pl

tel. 71 843 45 62, 604 431 722

lub osobiście w siedzibie Fundacji Wałbrzych 2000 ul. Wrocławska 53.

call
Fundacja Wałbrzych 2000 - szkolenia, warsztaty, pożyczki na rozpoczecie działalnosci, frp, kurs obsługi komputera wałbrzych I i II stopnia, dla zaawansowanych, kursy komputerowe dla seniorów, kurs projektowania stron internetowych, php, c++, kursy i szkolenia