RAZEM RAŹNIEJ

Projekt „Razem raźniej” (FEDS.09.01-IP.02-0050/23) o wartości 5.124.400,00 zł jest realizowany przez Fundację Wałbrzych 2000 w partnerstwie z Wałbrzyskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Dotacja do projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wynosi 4.099.518,30 zł.

W ciągu 31 miesięcy realizacji projektu (1 III 2024 – 30 IX 2026):

  • Utworzony zostanie dzienny dom pomocy (DDP) – ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zapewniający całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej;
  • W budynku przy ulicy Wrocławskiej 55 (dawny dom kultury WAMAG-U) przeprowadzone zostaną prace adaptacyjno-remontowe dostosowujące obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnościami korzystającymi ze wsparcia w DDP;
  • Od 1 IV 2024 r. DDP zaprasza do korzystania ze swoich usług, oferując 30 uczestnikom i uczestniczkom codziennie w dni robocze w godzinach 7.30-16.30 wsparcie asystentów i opiekunów, zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne, śniadanie i obiad, teleopiekę. Koszt pobytu w DDP to 15 zł za 1 dzień;
  • 2 osoby uzyskają kwalifikacje w zakresie świadczenia usług w społeczności lokalnej w zakresie niezbędnym do świadczenia usług asystentów osób z niepełnosprawnościami/opiekunów osób potrzebujących wsparcia.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać:

  • W siedzibie Fundacji Wałbrzych 2000 – ul. Wrocławska 53, 58-309 Wałbrzych
  • Telefonicznie, dzwoniąc pod nr 74 843 45 62
  • Mailowo: biuro@walbrzych2000.pl

Koordynatorką projektu „Razem raźniej” jest Magdalena Zywar magda-zywar@walbrzych2000.pl, tel. 604 431 722.

call
Fundacja Wałbrzych 2000 - szkolenia, warsztaty, pożyczki na rozpoczecie działalnosci, frp, kurs obsługi komputera wałbrzych I i II stopnia, dla zaawansowanych, kursy komputerowe dla seniorów, kurs projektowania stron internetowych, php, c++, kursy i szkolenia